Reg no.170993/074/075
Chyamasingh -09, Bhaktapur

Notices

३ दिने व्यावसायिक च्याउ खेती तालिम सम्बन्धि सूचना

आधुनिक तथा व्यावसायिक च्याउ खेतीमा लाग्न चाहने तथा कृषि उध्यमी बन्न चाहने युवाहरुलाइ २०७५ पाैष ४,५, ६ गते व्यावसायिक च्याउ खेती सम्बन्धि तालिम संचालन हुदैछ! च्याउ खेती सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रयोगात्मक कक्षाहरु संचालन गरि प्रसिक्षार्थी लाई ब्यबहारिक ज्ञान उपलब्ध गराइने छ तालिम पश्चात खेति गर्न चाहनेहरुको लागि सुपथ मुल्यमा गुणस्तरीय च्याउको बिउ लगायत अन्य सेवाहरु पनि […]

Read More

३ दिने व्यावसायिक च्याउ खेती तालिम सम्बन्धि सूचना

आधुनिक तथा व्यावसायिक च्याउ खेतीमा लाग्न चाहने तथा कृषि उध्यमी बन्न चाहने युवाहरुलाइ २०७५ मङ्सिर १०,११,१२ गते व्यावसायिक च्याउ खेती सम्बन्धि तालिम संचालन हुदैछ! च्याउ खेती सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रयोगात्मक कक्षाहरु संचालन गरि प्रसिक्षार्थी लाई ब्यबहारिक ज्ञान उपलब्ध गराइने छ तालिम पश्चात खेति गर्न चाहनेहरुको लागि सुपथ मुल्यमा गुणस्तरीय च्याउको बिउ लगायत अन्य सेवाहरु पनि उपलब्ध […]

Read More

३ दिने व्यावसायिक कन्ये च्याउ खेती तालिम सम्बन्धि सूचना

आधुनिक तथा व्यावसायिक च्याउ खेतीमा लाग्न चाहने तथा कृषि उध्यमी बन्न चाहने युवाहरुलाइ जेष्ठ ६, ७ र ८ गते व्यावसायिक कन्ये च्याउ खेती सम्बन्धि तालिम संचालन हुदैछ! कन्ये च्याउ खेती सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रयोगात्मक कक्षाहरु संचालन गरि प्रसिक्षार्थी लाई ब्यबहारिक ज्ञान उपलब्ध गराइने छ /तालिम पश्चात खेति गर्न चाहने हरुको लागि सुपथ मुल्यमा गुणस्तरीय च्याउको बिउ […]

Read More

जेष्ठ १० देखि १२ सम्म ३ दिने व्यावसायिक कन्ये च्याउ खेती तालिम संचालन हुने सम्बन्धि सूचना

आधुनिक तथा व्यावसायिक च्याउ खेतीमा लाग्न चाहने तथा कृषि उध्यमी बन्न चाहने युवाहरुलाइ जेष्ठ १०,११ र १२ गते व्यावसायिक कन्ये च्याउ खेती सम्बन्धि तालिम संचालन हुदैछ! कन्ये च्याउ खेती सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रयोगात्मक कक्षाहरु संचालन गरि प्रसिक्षार्थी लाई ब्यबहारिक ज्ञान उपलब्ध गराइने छ /तालिम पश्चात खेति गर्न चाहनेहरुको लागि सुपथ मुल्यमा गुणस्तरीय च्याउको बिउ लगायत अन्य […]

Read More